Collins Visual Dictionary - Ukrainian – English Visual Dictionary – Українсько-англійський візуальний словник

Paperback

A photographic guide to 3000 key words and phrases in Ukrainian with English translations.

Фотографічний довідник близько 3000 опорних слів і фраз.

This attractive pocket-sized book is a perfect English language companion and guide to life and culture in the British Isles for Ukrainian speakers.

українською мовою з перекладом на аглійську мову. Ця приваблива кишенькова книжка є чудовим англомовним супутником і провідником в життя і культуру Британських островів для українськомовних людей.

Everyday words are arranged in themes with carefully selected up-to-date images to illustrate key words. A helpful index allows you to find words quickly.

Повсякденні слова упорядковані за темами з ретельно підібраними сучаними картинками для ілюстрації ключових слів. Корисний алфавітний покажчик дозволяє знайти слова швидко.

3,000 essential words and phrases for modern life in the UK are at your fingertips with topics covering food and drink, home life, work and school, shopping, sport and leisure, transport, health, and the environment.

У Ваших руках 3000 важливих слів і фраз для сучасного життя у Великій Британії за темами, які охоплюють їжу та напої, домашнє життя, роботу та школу, відвідування магазину, спорт і вільний час, здоров'я та нвколишнє середовище.

Great care has been given to represent modern British culture and enhance your experience of the UK and its people, including customs, celebrations, and festivals.

Велика увага була приділена відображенню сучасної британської культури, щоб збільшити Ваш досвід стосовно Великобританії та її людей, включаючи традиції, святкування і фестивалі.

Plus, you can download free English audio files to hear native speakers pronounce the word for each image and perfect your pronunciation, available from collinsdictionary.com/resources#visual

До того ж, Ви можете безоплатно завантажити аудіофайли, щоб почути вимову слів англійською від носія мови до кожної картинки, щоб покращити свою вимову, доступно на сайті collinsdictionary.com/resources#visual

RRP: £7.99

ISBN

978-0-00-858865-6

Publication Date

02-02-2023

Format

Paperback

Pages

256 pages

Dimensions

106x151mm

Product Description

A photographic guide to 3000 key words and phrases in Ukrainian with English translations.

Фотографічний довідник близько 3000 опорних слів і фраз.

This attractive pocket-sized book is a perfect English language companion and guide to life and culture in the British Isles for Ukrainian speakers.

українською мовою з перекладом на аглійську мову. Ця приваблива кишенькова книжка є чудовим англомовним супутником і провідником в життя і культуру Британських островів для українськомовних людей.

Everyday words are arranged in themes with carefully selected up-to-date images to illustrate key words. A helpful index allows you to find words quickly.

Повсякденні слова упорядковані за темами з ретельно підібраними сучаними картинками для ілюстрації ключових слів. Корисний алфавітний покажчик дозволяє знайти слова швидко.

3,000 essential words and phrases for modern life in the UK are at your fingertips with topics covering food and drink, home life, work and school, shopping, sport and leisure, transport, health, and the environment.

У Ваших руках 3000 важливих слів і фраз для сучасного життя у Великій Британії за темами, які охоплюють їжу та напої, домашнє життя, роботу та школу, відвідування магазину, спорт і вільний час, здоров'я та нвколишнє середовище.

Great care has been given to represent modern British culture and enhance your experience of the UK and its people, including customs, celebrations, and festivals.

Велика увага була приділена відображенню сучасної британської культури, щоб збільшити Ваш досвід стосовно Великобританії та її людей, включаючи традиції, святкування і фестивалі.

Plus, you can download free English audio files to hear native speakers pronounce the word for each image and perfect your pronunciation, available from collinsdictionary.com/resources#visual

До того ж, Ви можете безоплатно завантажити аудіофайли, щоб почути вимову слів англійською від носія мови до кожної картинки, щоб покращити свою вимову, доступно на сайті collinsdictionary.com/resources#visual

Author

Collins Dictionaries

Pioneers in dictionary publishing since 1819